Kerk Ringbaan-West

De kerk Margarita Maria Alacoque is een rijksmonument gebouwd in 1922 en ontworpen door architect H.C. Bonsel. Het gebouw staat al enige tijd leeg. Het is de bedoeling om in de kerk zorgwoningen te bouwen en in de pastorie een zorghotel. Met de pastorie (ook rijksmonument) en de omliggende voormalige scholen en kloosters vormt het geheel een bijna uniek en prachtig katholiek ensemble.

Bonsel ontwierp de kerk in de meest eenvoudige vormen, opgetrokken in romaniserende en expressionistische baksteenvormen, typerend voor het interbellum. De oorspronkelijk geplande houten kap kreeg een ijzeren vakwerkconstructie, om het hoge paraboolvormige gewelf in het schip aan te kunnen brengen. De architect gebruikte de heilige, symbolische getallen 7, 5, en 3. Om het getal 7 tot zijn recht te doen komen, is de ruimte in zeven traveeën verdeeld. Het priesterkoor vertoont een vijfhoek, waarmee naar de vijf wonden van Jezus wordt verwezen. Drie trappen vormen de ingang naar het heiligdom, dat drie deuren opent onder een zuilengalerij, in drie vakken verdeeld.

De zuilengalerij wordt bekroond door een loggia, die verwijst naar de éne God. Boven de zijingangen zijn mozaïeken aangebracht van Piet Gerrits en Frans Mandos. De devotiekapel heeft een prachtig mozaïek van Gerrits. De kerk is een voorbeeld van een katholieke volkskerk uit de tijd tussen de wereldoorlogen. Prachtige ramen, ontworpen door Albert Verschuren (uitgevoerd door P. Clijsen) en Jan Dijker. Twaalf Apostelbeelden sieren de pilaren. De zetels, krukken en bloemtafels zijn door de bekende architect H.J. Kropholler ontworpen.

Over het monument

Ringbaan-West 300
5025 VB  Tilburg