Week 1 | Academielaan 5, studentensporthal

Geplaatst op 4 januari 2023

In dezelfde tijd dat Jos. Bedaux het Cobbenhagengebouw ontwierp werkte hij ook aan de studentengebouwen. De Studentenkerk is beschreven in moNUment nr. 235, de Mensa en het Sociëteitsgebouw in nr. 326.

Nu aandacht voor de Studentensporthal, het enige van deze studentengebouwen dat geen monument geworden is, waarschijnlijk omdat het in pas gerenoveerde staat geen bescherming leek nodig te hebben. Bedaux ontwierp de sporthal in samenhang met

mensa en sociëteit en met identieke materialen De sporthal onderscheidt zich door zijn indrukwekkende constructie waarbij het dak opgehangen is aan acht wit geschilderde, aan de buitenkant zichtbare stalen kolommen.

De ontwikkelingen hebben na 1962 niet stil gestaan. In 1992 is op de hoek van het terrein een doosvormige hal bijgebouwd en daarna is in 2014 de ruimte tussen deze hal en die van Bedaux opgevuld met nieuwe sportgebouwen en zijn alle sportvoorzieningen geïntegreerd in een gebouw met de welluidende naam ‘Olympia Building’. Ondertussen heeft de Universiteit onlangs bij de gemeente Tilburg gemeld qua sportvoorzieningen nog steeds ruimtegebrek te hebben. Men wil alle onlangs gerenoveerde gebouwen van Olympia inclusief deze hal van Bedaux laten slopen en op een terrein aan de Sportweg volledige nieuwbouw realiseren. Stof tot nadenken.

De monumentale sporthal, gebouwd in 1962, is geen monument.
De monumentale sporthal, gebouwd in 1962, is geen monument.

Meer informatie over het monument