MoNUmenten: Boerderijen

Bokhamerstraat 13

Deze boerderij uit de 18de eeuw is een rijksmonument. Lange tijd is de boerderij in zeer slechte staat geweest, tot deze in 1986 grondig gerestaureerd werd. Het wijkje De Bokhamer doet denken aan een dorp in de stad. Men waant zich even...
Lees verder

Bokhamerstraat 13, 5042 GD

Bosscheweg 87

Dit vrijstaande pand ligt nabij de kruising met de Oud Lovenstraat en het Oud Lovenpad aan de tussen 1822 en 1827 als rijksweg aangelegde Bosscheweg. De redengevende omschrijving van dit gemeentelijk monument dateert de boerderij op 1894, maar op de...
Lees verder

Bosscheweg 87, 5015 AB

Bredaseweg 600

Dit rijksmonument was ooit het jachthuis van koning Willem II. Vlakbij de westelijke gemeentegrens van Tilburg lag vroeger een groot gebied met moeras, heide en bos. Dit aan weerszijden van de toen nog smalle en laag gelegen Bredase...
Lees verder

Bredaseweg 600, 5036 NB

Broekstraat 6

Deze boerderij in het buitengebied van De Moerenburg is sinds 2010 een rijksmonument. De voormalige ‘krukboerderij’ dateert volgens de gevelankers van 1747. Het voorhuis werd dwars tegen de stal geplaatst, maar in 1923 werd die stal...
Lees verder

Broekstraat 6, 5018 TD

Generaal Winkelmanstraat 2

Deze langgevelboerderij is gebouwd tussen 1850 en 1900 en heeft verschillende opstallen, waaronder een bakhuisje. Het is een gemeentelijk monument. Tot 1900 was het uitgestrekte Tilburg met zijn opkomende nijverheid nog vooral agrarisch...
Lees verder

Generaal Winkelmanstraat 2, 5025 XR

Hazennest West 81

Deze voormalige langgevelboerderij was oorspronkelijk gelegen aan het adres Hazennest 1 en ligt nu aan de rand van een veranderende landelijke omgeving. De boerderij is al zo oud dat landbouwer W. Kuijpers in 1917 toe was aan vernieuwing van het...
Lees verder

Hazennest West 81, 5012 TR

Heidepark

Buitenhuis Heidepark is gebouwd in 1884, met aan de voorkant een vijfzijdige torenachtige uitbouw. Dit rijksmonument verkeert in vervallen staat. Dit buitenhuis ligt aan de Bredaseweg maar is beter te benaderen vanuit een zijpad ten oosten van de...
Lees verder

Bredaseweg 546, 5036 NB

Heuvelstraat 40

Dit voormalige koetshuis-pakhuis uit 1890 van lakenhandelaar Kerstens stond vroeger in Kerstens’ achtertuin. Het is een gemeentelijk monument en sinds 1978 is er een pannenkoekrestaurant in gevestigd. Via de Pannenkoekkenbakkersteeg is het...
Lees verder

Heuvelstraat 40, 5038 AE

Kamerikstraat 5

Deze langgevelboerderij in de Reeshof is gemeentelijk monument. Ze verwijst nog naar de agrarische oorsprong van dit gebied, De geschiedenis van de boerderij gaat terug tot de achttiende eeuw. Ze heeft één bouwlaag en een zadeldak...
Lees verder

Kamerikstraat 5 , 5045 TW

Kasteelhoeve

Dit rijksmonument is de enige overgebleven pachthoeve van het Kasteel van Tilburg. Deze typisch Brabantse langgevelboerderij moet vóór 1737 gebouwd zijn. Ze heeft een rieten zadeldak tussen puntgevels en in de gevel vensters met...
Lees verder

Hasseltstraat 256, 5046 LR

Kommerstraat 2

Langgevelboerderij met Vlaamse schuur, bakhuis en waterput in de Moerenburg. In oorsprong gaat dit gemeentelijke monument wellicht terug tot de 18de eeuw. Onderdelen zijn later aangepast of bijgebouwd. Het hoofdgebouw is na renovatie in gebruik...
Lees verder

Kommerstraat 2, 5018 TB

Lange Nieuwstraat 242-244

Twee woningen met stalling, in 1902 gebouwd onder architectuur van Jos. Donders. In het bouwarchief treffen we van deze panden geen gegevens aan. Pas rond 1905 is de gemeente Tilburg begonnen met het systematisch registreren van bouwvergunningen....
Lees verder

Lange Nieuwstraat 242-244 , 5041 DK

Leharstraat 110

Dit pand is al vanaf 1978 een gemeentelijk monument en ligt binnen het beschermd stadsgezicht ‘De Oude Heikant’. Het huisnummer 114 (naast de voordeur) verviel in 1999 toen het pand werd samengevoegd met het ernaast gelegen...
Lees verder

Leharstraat 110, 5011 KD

Leharstraat 122-126

Drie gemeentelijke monumenten bij elkaar in de Heikant, Tilburg Noord. De panden 122 en 124 links zijn negentiende-eeuwse huisjes, ‘koud’ tegen 126 aangebouwd. Alles is redelijk gaaf. Naast nummer 124 is een overbouwde boogvormige...
Lees verder

Leharstraat 122-126, 5011 KD

Moerenburgseweg 2

De achttiende-eeuwse ‘Moerenburgse Hoeve’ met leilindes en links op de foto de landbouwschuur. Dit gemeentelijk monument, met hoogstamfruitbomen en knotwilgen op het erf, staat tegenover de plaats waar Huize Moerenburg stond. De...
Lees verder

Moerenburgseweg 2, 5018 TC

Moerstraat 7-9

Het huisje links (nrummer 9) is gebouwd in de 18de, het rechtse (nummer 7) in de 19de eeuw. Ernaast heeft vroeger ook nog een derde huisje gestaan. Met het sloopmateriaal van dat derde huisje is het in 1835 gesloopte geboortehuis van Peerke...
Lees verder

Moerstraat 7-9, 5011 XC

Oliemeulen

In 1759 werd deze langgevelboerderij gebouwd rondom een uit 1648 daterende oliemolen, rijksmonument. De oude oliemolen was een rosmolen, aangedreven door een paard. De boerderij werd in opdracht van de Tilburgse...
Lees verder

Reitse Hoevenstraat 30, 5042 EH

Oud Lovenstraat 2-2A

Deze mooi onderhouden langgevelboerderij is gebouwd omstreeks 1736 en is een rijksmonument. De boerderij heeft een met riet en pannen gedekt wolfsdak (=zadeldak met schuine vlakken aan de korte zijden). De vensters van het woongedeelte hebben...
Lees verder

Oud Lovenstraat 2-2A, 5014 DS

Oude Hilvarenbeekseweg 38

De door een koe aangedreven gepleisterde karnmolen voor boterproductie (rechts) is uniek en behoorde nog bij een vroegere boerderij uit de tweede helft van de 19de eeuw. De naam van de opdrachtgever, Ant. Paulusse, staat vermeld op een...
Lees verder

Oude Hilvarenbeekseweg 38, 5022 EN

Oude Langstraat 66

Gemeentelijk monument gebouwd in 1907 naar ontwerp van de bekende architect Jos. Donders. Het is een boerderij met losstaande schuur gebouwd in opdracht van Weduwe J. van Esch. Deze woonhuisboerderij heeft een asymmetrische gevelindeling met een...
Lees verder

Oude Langstraat 66, 5041 CE

Pijlijserstraat 103

Deze langgevelboerderij met rieten kap is gebouwd rond 1890 in opdracht van Adrianus van Roessel. Die heeft de oude boerderij op die plek laten slopen. Het is een gemeentelijk monument. De boerderij van baksteen is direct aan de straat gelegen en...
Lees verder

Pijlijserstraat 103, 5041 KD

Rugdijk 12

Net buiten de bebouwde kom van Tilburg staat aan de oostelijke zijde van de Rugdijk deze voormalige langgevelboerderij. Dit gemeentelijk monument midden op een met veel groen en bomen voorzien perceel heeft vanaf 1994 alleen een woonfunctie. Schuin...
Lees verder

Rugdijk 12, 5011 XA

Sint Josephstraat 51

Deze langgevelboerderij is in 1871 gebouwd voor H. Van Roestel. Samen met het koets- en bakhuis is het een rijksmonument. Er was een gemengd bedrijf met landbouw en veeteelt in gevestigd maar nu mag er geen vee meer gehouden worden. De boerderij...
Lees verder

Sint Josephstraat 51, 5017 GD

Tongerlose Hoef

Rijksmonument in 1967 gered van sloop door prof. dr. H. van den Eerenbeemt en zijn studenten. De historie van deze hoeve gaat terug tot 1232. Toen schonk hertog Jan van Brabant het patronaatsrecht (het recht om een pastoor te benoemen) van...
Lees verder

Reitse Hoevenstraat 129, 5042 ED

Trouwlaan 188

Een door stedelijke bebouwing omgeven voormalige langgevelboerderij, gemeentelijk monument. Een stoep en vier lindebomen scheiden dit vrijstaande pand van de straat. Het bedrijfsgedeelte lag links. Aan weerszijden van de dichtgemetselde...
Lees verder

Trouwlaan 188, 5021 WP