Generaal Winkelmanstraat 2

Deze langgevelboerderij is gebouwd tussen 1850 en 1900 en heeft verschillende opstallen, waaronder een bakhuisje. Het is een gemeentelijk monument.

Tot 1900 was het uitgestrekte Tilburg met zijn opkomende nijverheid nog vooral agrarisch georiënteerd, ook na 1850 toen de textielnijverheid opkwam. Er was geen sprake van een stedelijk aanzien. Grote stukken 'groen' en bouwland lagen nog tussen de huizen en fabrieken. Hierdoor zijn er in de stad veel boerderijen te vinden.

Deze langgevelboerderij heeft een zadeldak tussen twee eindgevels met aan de rechterzijde een in hout uitgevoerde onderbouw waarboven de dakverlenging eindigt in een schilddak. Dit deel is zonder goot uitgevoerd. Het dak is gedekt met oud-Hollandse pannen. Het metselwerk van miskleurige handvormsteen is in kruisverband verwerkt. De indeling van de boerderij: voorkamer, woonkamer met opkamer, entree via het voorhuis, keuken met verbinding naar voorstal en een stal met schuren en hooizolder.

Ook is er nog een bakhuisje, dat vroeger gebruikt werd om zelf brood te bakken en dat gestookt werd met mutserd (=takkenbossen). In verband met brandgevaar stond dit huisje altijd apart en had een pannendak in plaats van een rieten dak. Na een lange leegstand heeft de boerderij rond 2000 een kantoorfunctie gekregen.

Over het monument

Generaal Winkelmanstraat 2
5025 XR  Tilburg