Rugdijk 12

Net buiten de bebouwde kom van Tilburg staat aan de oostelijke zijde van de Rugdijk deze voormalige langgevelboerderij. Dit gemeentelijk monument midden op een met veel groen en bomen voorzien perceel heeft vanaf 1994 alleen een woonfunctie. Schuin tegenover ligt op huisnummer 5 een rijksmonumentale voormalige boerderij.

De muurankers op de naar de weg gekeerde gepleisterde linkerzijgevel van de boerderij vormen het jaartal 1736. Daarmee mag het pand tot de oudste nog bestaande gebouwen van Tilburg gerekend worden. De boerderij is opgetrokken uit baksteen. De voorgevel heeft een gepleisterde plint, onderbroken door de voordeur en de staldeuren. Bij het woongedeelte zien we veelruits ramen. De segmentboogvormige toegang tot het voormalige bedrijfsgedeelte, in het metselwerk daarboven gemarkeerd met een rollaag, is achter de dubbele staldeuren dichtgezet met ramen op een hoge onderdorpel. De twee getoogde zesruits stalraampjes hebben een bakstenen lekdorpel en worden ook bekroond door een rollaag.

Het pand heeft een met riet gedekt wolfsdak waarvan de nok haaks op de straat staat. Onder het wolfseind van het dak zien we twee kleine vensters met vierruits ramen. Midden op het dak treffen we nog een schoorsteen aan. Een grotendeels vernieuwde, met riet gedekte, houten Vlaamse schuur met nog oorspronkelijk ankerbalkgebint staat rechts achter de boerderij op een bakstenen fundament.

Over het monument

Rugdijk 12
5011 XA  Tilburg