Kasteelhoeve

Dit rijksmonument is de enige overgebleven pachthoeve van het Kasteel van Tilburg. Deze typisch Brabantse langgevelboerderij moet vóór 1737 gebouwd zijn.

Ze heeft een rieten zadeldak tussen puntgevels en in de gevel vensters met dertigruits schuiframen. Bij het monument horen ook een waterput, een bakhuisje en een schuur met gevels van gepotdekselde delen en een pannendak. Het Kasteel van Tilburg had destijds verschillende pachthoeven die dienden voor het levensonderhoud van de kasteelheren. De Pijlijser- of Waterhoeve was er een van, evenals de hoeve aan de Van Bylandtstraat. De hoeve staat er vooral nog dankzij de inspanning van Prof. Harry van den Eerenbeemt. 

Hij nam in 1973 het initiatief tot een algehele restauratie, die onder andere gefinancierd werd door de verkoop van 15.000 historische kalenders door studenten. Op de kopgevel is toen ook het familiewapen van de laatste kasteelbewoners, de familie Van Hogendorp van Hofwegen, ingemetseld. Tot 2005 was de Kasteelhoeve wijkcentrum, nu is er een Thomashuis in gevestigd. Het interieur is nog grotendeels authentiek, zoals de opkamer en de schouw. Eén van de bedstedes doet dienst als TV- kast.

Over het monument

Hasseltstraat 256
5046 LR  Tilburg