Bredaseweg 600

Dit rijksmonument was ooit het jachthuis van koning Willem II.

Vlakbij de westelijke gemeentegrens van Tilburg lag vroeger een groot gebied met moeras, heide en bos. Dit aan weerszijden van de toen nog smalle en laag gelegen Bredase straatweg. In de 18d eeuw volgden ontginningen en bebouwingen. Sinds 1835 bestaat hier landgoed Dongewijk met als belangrijke erfenis uit het verleden dit gebouw (met aanbouwen). Het wordt een theehuis, koepel of jachthuis genoemd. De zacht gebakken ijsselsteentjes en leem zouden kunnen wijzen op een datering van rond 1600, wellicht als versterkte woonplaats.

In 1835 vestigde zich op het landgoed een lakenvollerij/ververij met arbeiderswoningen. Maar in 1847 werd het hele gebied verkocht aan koning Willem II. Die liet er veestallen oprichten voor bemesting van nabijgelegen heidegronden en gebruikte het theehuis als jachthuis (nog herkenbaar in het interieur). Na Willems dood volgde in 1871 de publieke verkoop van het theehuis, toen nog niet meer dan een ronde koepel (met luiklok) op een verhoging. Het pand heeft zware fundamenten, solide keldergewelven en een kegelvormig dak. Begin 20ste eeuw werd er nog wat aan het theehuis aangebouwd en werd de veranda gedicht. Vanaf 1975 wordt er gewoond in dit sprookjesachtige rijksmonument.

Over het monument

Bredaseweg 600
5036 NB  Tilburg