Week 1 | Bokhamerstraat 40-44, vm. weverswoningen

Geplaatst op 4 januari 2023

Het zijn alle drie negentiende-eeuwse weverswoningen geweest. Nr. 44 en 42, de rijksmonumenten, zijn in de monumentenbeschrijving maar mager omschreven: ‘19e eeuwse wevershuisjes met gepleisterde gevels en pannen zadeldaken tussen puntgevels’ Maar altijd met nog meer woorden dan het gemeentelijk monument 40 dat helemaal geen woorden besteedt aan zijn redengevende omschrijving.

Bij nr. 40 is geen sprake van pannendaken tussen puntgevels, hier liggen de daken met een overstek over de puntgevels. Hier zijn het tuile du nord pannen die het dak dekken terwijl het bij 42 en 44 gaat om Oudhollandse pannen. Bij 44 en 42 gaat het om heel kleine woningen die evenwijdig aan de straat liggen, met één kamerraam aan de voorzijde, bij 40 hebben we het over een grote woning die haaks op de straat staat ligt, met vier kamerramen aan de voorkant. Nr. 40 is nog onlangs (2018) vernieuwd terwijl het jarenlang had staan verkrotten. Nr. 42 en 44 zijn in 1987 gerenoveerd.

De Bokhamer, ook wel een dorp in de stad genoemd, was oorspronkelijk veel groter en dreigde in de jaren zeventig te verdwijnen. Door het ingrijpen van de actiegroep De Groene Long is dit proces nog op tijd stopgezet.

Links Bokhamerstraat 40, een gemeentelijk monument, rechts 42 en 44, rijksmonumenten.
Links Bokhamerstraat 40, een gemeentelijk monument, rechts 42 en 44, rijksmonumenten.

Meer informatie over het monument