Week 13 | Goirkestraat 50, vm. koffiehuis/herberg

Geplaatst op 17 maart 2022

Het naar links over twee buurpanden doorlopende zadeldak boven het mansardeschild is het gevolg van een opknapbeurt na een brand in de jaren ’60. Maar bij die buurpanden zijn de gevels gewijzigd en dat is, afgezien van enkele ingrepen bij de zaal, bij dit café niet het geval. De afgeschuinde hoek valt op met de spits toelopende topgevel  waarop ‘café’ en ‘Anno 1902’ staat, alles boven een fraaie ingangspartij. Daarnaast (maar ook bij de rondboogvensters en onder de goot) valt veel siermetselwerk te bewonderen.
Al in 1839 bevindt zich hier, dan nog geadresseerd in ‘Wijk Veldhoven’, een herberg. In 1864 wordt hier Harmonie Orpheus opgericht, in 1868 komt er hun muziekschool bij en in verband met hun ‘Sociëteit’ wordt rond 1887 de al bestaande achterzaal verbouwd. In 1900 vertrekt Orpheus naar een eigen onderkomen aan het Wilhelminapark. In 1923 worden binnenmuren uit de zaal verwijderd en in 1969 wordt het exterieur ervan verbouwd tot wat we nu zien.
Behalve ‘herbergier’ treffen we later ook vermeldingen aan van ‘slager’ en ‘winkelier’. Vanaf 1916 is de familie Dirks caféhouder en in 1960 wordt het ‘café Bierings’, genoemd naar de huidige uitbaters.

Karakteristiek café met achterliggende zaal op de hoek van  Goirkestraat en Kardinaal Vaughanstraat (vroegere Houtstraat) binnen een beschermd stadsgezicht. Het is geen monument.
Karakteristiek café met achterliggende zaal op de hoek van Goirkestraat en Kardinaal Vaughanstraat (vroegere Houtstraat) binnen een beschermd stadsgezicht. Het is geen monument.

Meer informatie over het monument