Antoniusstraat 3-5

Fraterhuis St. Denis en de bijbehorende kapel zijn in een sobere neogotische stijl gebouwd rond 1907. De vermoedelijke architect van dit gemeentelijk monument is C.F. van Hoof, die in elk geval de uitbreiding met één bouwlaag in 1908 tekende.

Het vrijstaande complex is direct aan de straat gelegen en opgetrokken uit baksteen, gemetseld in kruisverband. Het omvat twee geheel verschillende bouwmassa’s, het klooster (links) en de kapel. Het klooster heeft drie bouwlagen en de kapel twee. De horizontale geleding van het klooster wordt benadrukt door de hartstenen plint, de doorlopende hardstenen lekdorpels, de lichte bakstenen banden, het platte dak en de brede gecementeerde band tussen de tweede en derde bouwlaag. De deur op de begane grond van het klooster is identiek aan de deur van de kapel. De tweede bouwlaag van de gevel is verlevendigd met spitsboogvormige spaarvelden en in het midden een drielichtsvenster met flamboyante tracering. De topgevel van de kapel eindigt in een trapgevel en wordt bekroond met een hardstenen kruis met krulankers.

Links naast het klooster stond de in 1878 gebouwde St. Dionysiusschool, een lagere school. Later was hier ook de St. Denis Handelsschool voordat deze in 1956 naar de Bisschop Zwijsenstraat verhuisde. De school is in 1969 gesloopt. In 1983 zijn op het vrij gekomen terrein woningen gebouwd. In 1954 zijn de fraters verhuisd naar hun nieuwe pand aan de Kruisvaardersstraat. Daarna is het klooster verbouwd tot onderkomen voor de Bescherming Bevolking. Nu is er een kinderopvang in ondergebracht, de kapel functioneert als atelier.

Over het monument

Antoniusstraat 3-5
5038 DK  Tilburg