Bisschop Zwijsenstraat 24-26

Het dubbel woonhuis aan de Bisschop Zwijsenstraat 24-26 is gebouwd in 1912 voor de firma Janssen Wayers. Het is een gemeentelijk monument.

Dit dubbel woonhuis heeft twee bouwlagen met kap en met gedeeltelijk van schilden voorzien plat dak. Het is een symmetrisch pand waarbij de smalle overdekte poort de symmetrieas is. Achter elke woning is een aanbouw waardoor we kunnen spreken van een voor- en achterhuis. Hoewel de gevel in verval verkeert is nog te zien dat ze heel fraai geweest moet zijn. Aan beide kanten zijn hoekrisalieten uitgebouwd met erkers, die eindigen in torens voorzien van een helmdak met zinken piron. Boven de buitenste vensters op de tweede bouwlaag is een vloeiende overgang naar beide hoekrisalieten gerealiseerd door het metselwerk decoratief te cementeren. Het met leien in maaskantdekking gedekte dakschild is bij nr. 26 voorzien van een groot daklicht. Boven de middelste vensters wordt de gevel bekroond door een uitkragende goot, waarvan de klossen op uitgemetselde consoles rusten. Bij nummer 24 is nog de oorspronkelijke voordeur aanwezig. De houten erkers hebben geronde zinken daken.

Vanaf 1954 heeft hier tot ver in de jaren zeventig de Mater Amabilisschool gezeten. Nu wordt het pand anti-kraak bewoond.

Over het monument

Bisschop Zwijsenstraat 24-26
5038 VB  Tilburg