Bokhamerstraat 35-33, Wevershuizen

Links nr. 35, een gemeentelijk monument(GM), daarnaast op nr. 33 een rijksmonument(RM). Aan de rechterkant van de straat, achter de wei, de zijgevel van RM nr.44.

De Bokhamer is een dorp in de stad gebleven. Het gebied ligt tussen de Ringbaan West en het Zand en maakt het meest zuidelijke onderdeel uit van de ‘Groene Long’ die via de Tongerlose en Reitse Hoevestraat doorloopt naar het Hasseltplein. Een gebied waar de tijd is stil blijven staan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is er door o.a. Prof. H. van den Eerenbeemt en de Heemkundekring voor het behoud van deze groene historische cultuurstrook gestreden. Het deels authentieke wegenpatroon met de daaraan liggende oorspronkelijke bebouwing die nog herinneren aan de vroegere Tilburgse nederzettingenstructuur is zo bewaard gebleven en gerestaureerd. Tussen deze open bebouwing is hier in hartje stad nog een wei met een paard te zien.
Nr. 35 is een wevershuis uit de negentiende  eeuw met negen- en zesruits schuiframen en luiken. Nr. 33, ook als wevershuis gebouwd, stamt zelfs oorspronkelijk uit de achttiende eeuw. Het heeft een met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels.
De straat is rijk bedeeld met monumenten. Nrs. 53, 49, 47, 45, 35, 27, 25 en 40 zijn evenals de 28 maycrete woningen gemeentelijke monumenten; nrs. 51, 43, 33, 13, 44 en 42 zijn rijksmonumenten.                                                      

Over het monument

Bokhamerstraat 33-35
5042 GD  Tilburg