Bredaseweg 385, woonhuis

Het pand is in drie fases gebouwd. Het staat niet op een monumentenlijst.

‘Buitenzorg’ staat er op een tegel in de voorgevel. ‘Villa Charlotte’ staat er op een tekening in het gemeente-archief.  De oudste tekening dateert daar van 1910. Dat moet ook ongeveer de tijd geweest zijn dat het oorspronkelijke deel van het huis gebouwd werd: twee lagen hoog met daarboven een schilddak dat uitloopt in een dubbele schoorsteen. Het huis is, opmerkelijk, met de smalle kant naar de weg gekeerd. In 1912 wordt de aanbouw aan de rechterkant gerealiseerd.
Een serreachtige aanbouw, die meestal achter de huizen wordt gesitueerd, mag nu naar de oprit uitkijken. Koopman Charles Marsé is dan de eigenaar. Zijn architect is Joh. A. van Dongen uit Breda, die zijn sporen verdiend heeft. In 1917 bouwt de nieuwe eigenaar Wed. Mathijsen-Mol rechts op het terrein de garage. Jos. Donders is haar architect. We zien twee indrukwekkende halfronde rijtuigengroene deuren met daarboven een gegolfde attiek. In 2002 wordt het woonhuis gerestaureerd en aan de achterzijde van een tuinkamer voorzien.

Koopman Charles Marsé-Smits had een winkel in de Heuvelstraat op nr. 53, die hij zo omschreef: ‘Tilburgs oudste en meest uitgebreide magazijn van artikelen voor huishoudelijk gebruik en ziekenverpleging.’

Over het monument

Bredaseweg 385
5037 LD  Tilburg