Caspar Houbenstraat 18-28

Deze zes zogenaamde Aireywoningen zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

Onmiddellijk na de oorlog werd in Nederland om de woningnood te lenigen en vanwege  beperkte financiële middelen en materiaalschaarste op grote schaal geëxperimenteerd met woningbouwsystemen. Ook in Tilburg is dat het geval geweest. Bekend voorbeeld zijn de Maycretewoningen die in de Bokhamer en aan de Ringbaan Zuid zijn gerealiseerd. Maar op nog grotere schaal is toen in de wijk Jeruzalem onder architectuur van Prof. H. T. Zwiers en in samenwerking met Ir. J. de Jong, directeur van Publieke Werken, tussen 1947 en 1953 een grootschalig woningbouwcomplex van woningen en flats gebouwd. Dit gebeurde in het  Engelse Aireysysteem, met standaard maten en plattegronden en prefab beton. De woningen bestonden uit een skelet van beton en staal met een buitenbekleding van beton en een binnenbekleding van voornamelijk houtvezelplaat. Het flauw hellend dak was met hout beschoten en afgewerkt met een bitumineuze bedekking.

De flats zijn enkele jaren geleden gesloopt samen met een aantal woningen. Op die plaats  is een nieuwe wijk verrezen. De overgebleven oude woningen zijn grondig gerenoveerd. Van deze woningen hebben er nu dus zes een monumentale status gekregen. Ze vertellen het verhaal van een nieuwe stadswijk die snel na de oorlog is opgetrokken.

Over het monument

Caspar Houbenstraat 18-28
5018 BR  Tilburg