Draaibrug Piushaven

De oude brug over de Piushaven dateert uit 1923. Het was een verbinding tussen het centrum van Tilburg, de Koningshoeven en verderop Moergestel. De draaibrug wordt nog steeds handmatig opengedraaid en verkeert nog in originele staat, het staal van de brug is geklonken.

Het brugdek komt bij het openen in het midden te liggen en aan beide zijden kunnen schepen langsvaren. Onduidelijk is of de plannen om een goederentram over deze brug te laten rijden uitgevoerd zijn. Een brugwachtershuisje en een brugwachterswoning completeren het ensemble. Vooral recreatievaart maakt gebruik van de brug. Iets verderop ligt sinds 2013 de nieuwe brug over de Piushaven genaamd ‘Den Ophef’, een ontwerp van John Körmeling.

De oude brug is nog slechts voor fietsers en voetgangers toegankelijk. Het brugdek wordt soms ook gebruikt voor culturele evenementen. Zo is op dit ‘podium’ wel eens een tenniswedstrijd gespeeld. Het is te danken aan John La Haye en Caroline Docters van Leeuwen van de Stichting Thuishaven Tilburg dat de Piushaven nog bestaat. Er waren rond 1995 serieuze plannen de Piushaven te dempen. Door het organiseren van evenementen waaronder MariVin en acties met affiches als ‘Tilburg Havenloos, Haveloos Tilburg’ is het tij gekeerd en is het nu een bruisend gebied in de stad.

Over het monument

Hoevenseweg
5017  Tilburg