Driekoningenbeeld

OnopvalIend in de Stadhuisstraat tegen de noordgevel van de Heikese kerk hang het beeld 'Driekoningen-zingen'. Het dateert uit 1961 en is van Jacques Kreijkamp (1916-1971).

Het beeld van Ettringer tufsteen werd vervaardigd in opdracht van het gemeentebestuur ter verfraaiing van de stad. Het beeldengroepje herinnert aan het jaarlijks terugkerende Driekoningen-zingen dat vooral in Midden-Brabant als folkloristisch gebruik overleefde. Helaas kan dat niet gezegd worden van de prachtige Driekoningenstoet, die in de vijftiger en begin zestiger jaren door de stad trok met kamelen en een kudde schapen. Door diverse oorzaken staat het Driekoningen-zingen onder druk.

Gelukkig heeft de Werkgroep Driekoningenzingen dit ter harte genomen. Zij gaf een boek en een liedbundel uit (Paul Spapens) en organiseert met diverse heemkundekringen tal van andere activiteiten. Men kreeg zelfs in 2013 het eeuwenoude gebruik op de nationale lijst van het Immaterieel Erfgoed. Contacten met internationale erfgoedinstellingen resulteerde in een internationaal congres dat op vrijdag 24 oktober 2014 werd gehouden in het gemeentehuis van Tilburg.

Over het monument

Stadhuisstraat
5038 XZ  Tilburg