Edisonlaan, etagewoningen

Een van de zes complexen etagewoningen. We zien twee woongebouwen met daartussenin een gebouwtje voor vier garages.

Vijf architecten kregen vlak na de oorlog van de overheid in den Haag opdracht om voor vijf verschillende gemeentes experimentele woningbouwplannen te ontwerpen. Architect en stedenbouwkundige S. J. van Embden ( 1904-2000 ) kreeg Tilburg aangewezen en wel de wijk Oerle. De opzet was om zoveel mogelijk woonkwaliteit te ontwikkelen voor zo weinig mogelijk kosten. Het rond 1952 gerealiseerde bouwplan Woningbouw Oerle omvatte 468 woningen, 11 winkels en 20 garages.
Het is een bijzonder plan geworden dat van Embden in opdracht van de Dienst Publieke Werken zo’n zeventig jaar geleden realiseerde. Tussen de Ringbaan Zuid en de Edisonlaan  werden op regelmatige afstand van elkaar, omgeven door veel groen, in een open verkaveling zes complexen middelhoge etagebouw in een moderne architectuur gerealiseerd. Dwars op de Edisonlaan werden aan een zevental parallelle straten rondom de bestaande begraafplaats  eengezinswoningen geprojecteerd.  Deze straten werden aan de noordkant beëindigd door modern vormgegeven buurtwinkels die qua architectuur refereren aan de architectuur van de etagegebouwen.
De woongebouwen die wij vandaag in het vizier hebben stralen nog steeds kwaliteit uit. Ze staan niet op een monumentenlijst. Zouden ze niet voor bescherming in aanmerking dienen te komen?

Over het monument

Edisonlaan
5021 ME  Tilburg