Gilzerbaan 425, Pompstation waterleiding

De foto uit 1898 geeft het pompgebouw bij oplevering weer, een in de grond verzonken gebouw van één bouwlaag met schoorsteen ontworpen door ir. H. Halbertsma.

Op 30-10-1895 werd de Tilburgse WaterleidingMaatschappij (TVM) opgericht. Ir. H.P.N. Halbertsma uit Den Haag werd belast met het ontwerp van het leidingsysteem en de bijbehorende gebouwen: de watertoren aan de Bredaseweg (rijksmonument) en het pompstation hier aan de Gilzerbaan. Zestig putten werden aangelegd, waarvoor o.a. mensen uit Groningen met boormateriaal met paard en kar naar Tilburg kwamen. In het pompgebouw werden de pompen aangedreven door stoommachines. De kolen voor de stoomketels werden met paard en wagen aangevoerd via de Pompstationweg, dat is daar nog te zien, het zand waar de paarden liepen is nu bestraat met klinkers. De stokers en machinisten werden op het terrein zelf gehuisvest.

Verder moest er een zware drukleiding komen naar de watertoren en vandaar werd het drinkwater via grote leidingen naar de straten en afnemers gebracht.

Op 27-8-1898 opende burgemeester J.F. Jansen een fontein voor het oude stadhuis waar het eerste water uit spoot. In het begin waren vooral de textielfabrieken en de rijkere mensen aangesloten, later werd dat algemener.

Hoewel inmiddels gestukt en verbouwd, is in het huidige pompgebouw het oude ontwerp nog goed te zien, een gemeentelijk monument dat het verhaal van het Tilburgse drinkwater vertelt.

Over het monument

Gilzerbaan 425
5032 VD  Tilburg