Goirkese Kerk

Sint-Dionysiuskerk ontworpen door de Oisterwijkse architect H. Essens. Gebouwd in 1835-1839, rijksmonument sinds 2000.

Na de vernieuwde kerk van ’t Heike (1829), wilde men in het noorden van Tilburg ook een grote kerk bouwen ter vervanging van de stenen schuurkerk uit 1725. Prins Willem II vroeg geld en kreeg 25.000 gulden van zijn vader Koning Willem I voor de bouw. De kerk kreeg een neobarokke inventaris en werd in 1839 ingezegend. In 1903 kreeg het kerkgebouw een nieuwe voorgevel met een neogotische spits, die later in 1967 weer zou verdwijnen. Rond de jaren '30 van de vorige eeuw wilde men de kerk in fasen geheel vervangen en vernieuwen.

Architect C.H. de Bever maakte een ontwerp in de trant van het Traditionalisme. In 1938 kwamen het nieuwe koor en het transept gereed. Door de Tweede Wereldoorlog en daarna de terugloop van het kerkbezoek is geen verdere vernieuwing van de kerk meer gerealiseerd. Peerke Donders werd in de oude schuurkerk gedoopt en droeg zijn eerste mis in deze kerk op. Twee ramen in de kerk herinneren hier nog aan. Van de oude pastorie uit 1718 is alleen de Norbertijnenpoort nog over. De pastorie is in 1927 vervangen.

Over het monument

Goirkestraat 68
5046 GL  Tilburg