Goirkestraat 74

Rijksmonument gebouwd in 1842 in een neoclassicistische stijl. Voormalig Ignatiusgesticht, ook wel Huize Goirke genoemd. Een van de oudste centra van sociale dienstverlening in Tilburg, geleid door de Zusters van Liefde. Eerst werden diensten verleend aan armlastige mannen, later ook aan dito vrouwen. Bisschop Zwijsen heeft het gebouw ingezegend. Aannemer-architect P. Blomjous was verantwoordelijk voor de bouw. In 1855 en 1911 vonden uitbreidingen plaats.

We zien aan de straatzijde een gebouw met een u-vormige plattegrond. Hierachter ligt nog een in carrévorm gebouwde binnenplaats met een bebouwing van twee lagen hoog met kap. In 2005 is het complex na een brand herbouwd en heeft het een nieuwe bestemming gekregen. Woningbouwvereniging Tiwos heeft er 23 appartementen in gerealiseerd.

Direct aan de straat wit gepleisterde tuitgevels met hoekpilasters en blindnissen, in de top van de tuit oculi. De oostgevel van de naar de straat geopende binnenplaats bevat een gepleisterd risaliserend middendeel met in het dak een timpaan met een rondvenstertje. In de noordgevel zien we de eveneens risaliserende ingang naar de voormalige kapel, die vroeger heel deze vleugel in beslag nam. Boven op het dak van deze kapel bevindt zich een houten klokkenstoel. De daken zijn bedekt met grijze Oud-Hollandse pannen. Een indrukwekkend gebouw aan deze monumentrijke Goirkestraat.

Over het monument

Goirkestraat 74
5046 GM  Tilburg