Graf burgemeester baron van Voorst tot Voorst

Acht Tilburgse burgemeesters liggen begraven binnen de gemeente. Op de Centrale begraafplaats West ligt alleen het graf van Eduard Baron van Voorst tot Voorst.

Eduard (1892-1972) trouwde met Jonkvrouwe Theresia Maria Josephina Smits van Oyen en na haar overlijden met Rosa Lucia Joanna Maria de Quay (1906-1971) die ook in dit graf begraven ligt. Hij werd na M.J. v.d. Mortel burgemeester van Tilburg van 1946 tot 1957 en werd opgevolgd door Mr. C.J.G. Becht.

Onder zijn bestuur kwam veel van de naoorlogse opbouw en vernieuwing van de stad tot stand en diverse plannen lagen al klaar zoals: hoogspoor, omlegging Bels lijntje, nieuwe schouwburg.

De begraafplaats uit 1965 is onderverdeeld naar geloofsovertuiging en naar klasse. Eduard ligt begraven op het katholieke deel in een zogenaamd ‘bijzonder zandgraf’ dat, afwijkend van andere kerkhoven, een vaste vormgeving heeft: Op een in hoogte enigszins schuin aflopende onderbouw ligt een deksteen van exact voorgeschreven formaat. Afwijkende belettering en (zoals hier) twee familiewapens zijn wel toegestaan.

De grafrechten zijn verlengd, het gemeentebestuur zou anders zelf een ongewenste situatie voorkomen hebben, want, ook al heeft het graf geen monumentstatus: “Dit graf hoort bij het verhaal van Tilburg.” De begraafplaats grenst aan de naar deze burgemeester genoemde weg die van de Bredaseweg noordwaarts loopt tot aan de burgemeester Letschertweg.

 

Over het monument

Hoflaan 150
5044 HB  Tilburg