Hasseltplein 37, 38 en 40

Deze wevershuisjes zijn rijksmonumenten en bepalen met de Hasseltse kapel mede de sfeer van het Hasseltplein. De huisjes dateren uit het begin van de 19de eeuw.

Ze hebben maar één bouwlaag met zadeldak. Alle daken zijn belegd met Hollandse pannen, aan het einde opgesloten door puntgevels. Nr. 38 onderscheidt zich van zijn buren door zijn wit gepleisterde gevel. De nrs. 37 en 38 hebben in de bovenlichten bovendien nog glas-in-lood. Nr. 40 heeft zesruitsramen, alle ramen hebben luiken. Over nr. 40 valt nog te vertellen dat in 1975 de twee woningen, 39 en 40, werden samengevoegd met behoud van hun voordeuren. Die tweede voordeur, die op de plaats zat van het linker raam, verviel in 1995, hetgeen nog te zien is.

Voor de Hasseltse Kapel lag tot 1927 nog een vijver, een spoel, waar de wollen stoffen van de wevers in gewassen werden. Later deed die dienst als brandkuil. Rond 1870 werden er in Tilburg drie spuithuisjes gebouwd voor brandspuit en pomp, een op het Hasseltplein. In 1931 werd het oude huisje door een nieuw vervangen. De brandweerpomp werd toen niet meer gebruikt, er was al waterleiding met druk. In de huisjes werden toen slangenwagens gestald. Nr. 15 is nog zo’n huisje, wel helemaal nieuw.

Over het monument

Hasseltplein 37, 38 en 40
5042 AC  Tilburg