Hasseltse Kapel

Dit oudste gebouw van Tilburg, de Kapel van Onze Lieve Vrouw Visitatie is een rijksmonument. In de meimaand staat deze zeer populaire bedevaartsplaats centraal in de Mariaverering.

Het is het oudste en misschien ook wel het dierbaarste monument van Tilburg. Er wordt al over geschreven in 1540 in een testament van een zekere Laurens Peter Verschueren, die een bedrag van tien stuivers nalaat aan: “onser liever vrouwen inder Capellen aan die Hasselt”. De klok in de toren is in 1536 gegoten door Jaspar Moer. Er stonden veel van deze kapellen in Brabant. In 1648 werd de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden en kwam het gebouw onder andere in gebruik als woning en als herberg.

In 1796 wordt het gebouw weer hersteld en als kapel gebruikt. Dan wordt ook het huidige 18de eeuwse Mariabeeld geplaatst. De versieringen van dit beeld zijn door bedevaartgangers in de 19de eeuw geschonken. De kapel werd een typisch Tilburgs Mariaheiligdom, Peerke Donders bad er in zijn jeugd vaak en urenlang. In 1970 is door een actie van professor Harrie van den Eerenbeemt de kapel weer zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat gerestaureerd en in 1972 heropend. Ieder jaar in mei staan er naar oud gebruik weer snoepkramen.

Over het monument

Hasseltplein 7
5042 AB  Tilburg