Heikese Kerk

De Sint Dionysiuskerk of Heikese kerk in Tilburg was de oude parochiekerk van Mgr. Joannes Zwijsen. Die pastoor, later bisschop en aartsbisschop, was van groot belang voor Tilburg en de katholieken in Nederland. Deze kerk is de oudste katholieke kerk van Tilburg. Omdat de middeleeuwse kerk bouwvallig was, werd in 1827 een begin gemaakt met de bouw van de huidige kerk.

De kerk werd gebouwd in een neoclassicistische stijl als een driebeukige hallenkerk. Ontworpen door architect J. Backx, onder toezicht van waterstaatsingenieur F.W. Conrad. Dat is vooral zichtbaar in het prachtige, rijke interieur. De zware zuilen met Ionische kapitelen en kroonlijsten, die de wanden scheiden van het gewelf, worden verbonden door bogen. Om de druk op de zijmuren niet te groot te maken, is een licht houten tongewelf aangebracht, dat is gestuukt. Daarom was het ook mogelijk grote ramen aan te brengen. De indeling van deze ramen is neogotisch. Het prachtige glas-in-lood werd geschonken door vermogende parochianen. 

Het exterieur is tamelijk eenvoudig. Zijwanden en achterzijde worden slechts geleed door rondboogvensters en steunberen. De voorgevel is in 1894-1895 toegevoegd. Het neogotische ontwerp is van architect C.F. van Hoof. De oude toren uit de 15de eeuw werd niet afgebroken, maar tussen 1892 en 1895 opnieuw ommanteld. De oorspronkelijke geleding (Brabantse gotiek) en de vorm van de torenspits bleven daarbij voor een groot deel gehandhaafd en zichtbaar. Boven de hoofdingang een beeld van Sint Dionysius van kunstenaar Henricus van Tielraden.

Over het monument

Stadhuisstraat 6
5038 XZ  Tilburg