Heuvelring 124

Dit rijksmonument siert al meer dan 200 jaar de Heuvel, veel langer dan de bijbehorende kerk.

Dit achttiende-eeuwse gebouw is pas in 1872, toen de naastgelegen St. Jozefkerk in gebruik werd genomen, als pastorie gaan functioneren. Als eerste bewoner staat Cornelis de Bresser geregistreerd, nog voordat het pand in 1795 als een veldhospitaal van het Franse leger ging functioneren. Onder koning Lodewijk Napoleon wordt het in 1809 het eerste raadhuis van Tilburg. Ook is de gendarmerie er gelegerd geweest. In 1819 wordt het een armenweeshuis en na een brand in 1821 wordt het kantongerecht en postkantoor.

In 1872 wordt het pand in eclectische stijl verbouwd tot pastorie en krijgt het in grote lijnen het huidige uiterlijk. Een tweelaags gebouw met zadeldak belegd met Oudhollandse pannen en rechts een onopvallende aanbouw. De gevel van het hoofdgebouw is in zes traveeën in te delen en heeft hoekpilasters en een risaliet, waarin de ingangspartij is opgenomen die nog eens extra geaccentueerd wordt door een kroonlijst. Wat verder aan deze gevel opvalt is de eenvoud. De herhaling van de zesruits vensters, boven omgeven door een geprofileerde stuclijst en onder opgenomen in veld van blokpleisterwerk. Ook verdient aandacht dat de entree niet in het midden van de gevel zit.

Over het monument

Heuvelring 124
5038 CL  Tilburg