Heuvelstraat 74

Dit gemeentelijk monument is in 1911 gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Jos. Donders in opdracht van J. Heitkönig uit Amsterdam. Het heeft Art Nouveau elementen.

Dit winkelwoonhuis heeft één winkellaag en daarboven twee woonlagen met zolder. De symmetrische voorgevel is uitgevoerd in lichtgekleurde strengperssteen afgewisseld met decoraties. De versieringen zijn uitgevoerd in hardsteen maar ook in gemetselde banden van groen geglazuurde baksteen. Ze benadrukken de horizontale geleding. Vier gemetselde pilasters verdelen de gevel in drie traveeën en accentueren daarmee de verticale geleding. De middelste pilasters lopen uit in een topgevel die bekroond wordt door een hardstenen attiek. Oorspronkelijk waren alle ramen voorzien van veelruits bovenlichten. De vensterindeling en -omlijsting is per bouwlaag in alle traveeën gelijk. Tussen de tweede en derde bouwlaag wordt de gevel versierd door hardstenen diamantkoppen. Het afgeplatte schilddak is bedekt met leien en heeft aan weerszijde van de topgevel een dakkapel met plat vlak.

De onderpui is vernieuwd en ook het interieur is sinds de jaren dertig enkele keren gewijzigd. Aanvankelijk was hier Janzing damesmode gevestigd, die later overging in Gerzon. In 1965 vertrok Gerzon naar haar nieuwe pand op nummer 92, waar nu iCentre is gevestigd. Sinds 1989 zit op nummer 74 juwelier Siebel en de huidige winkelpui dateert van 2007.

Over het monument

Heuvelstraat 74
5038 AG  Tilburg