Heuvelstraat 87-89

Dit gemeentelijk monument werd al in 1858 gebouwd, in een neoclassicistische stijl, en is daarmee een van de oudere panden van de Heuvelstraat.

Het pand heeft twee bouwlagen met een schilddak. Van de onderpui is aan de Heuvelstraatzijde alleen de rijk bewerkte pilaster welke de gevel aan de linkerzijde afsluit origineel. Op de tweede bouwlaag zien we nog het oorspronkelijke beeld: vijf vensters regelmatig over de gevel verdeeld en pleisterwerk in blokverband. De strakke vensteromlijstingen zijn sterk geprofileerd en hebben rijk bewerkte kuiven. De vensters zijn voorzien van vierruits ramen met een rondboogvormig bovenlicht met vorktracering. De gevel wordt boven beëindigd met een geprofileerde fries en een gootlijst op consoles. Hoyng Jungerhans heeft hier gezeten, nu zijn er andere winkels gevestigd.

Helga Deen heeft hier in 1933 een jaar bij haar oma gewoond. In 1959, toen Tilburg nog geen weet had van monumenten, is er vijf meter van dit gebouw afgehaald om de Telefoonstraat te verbreden. Vijf meter betekende twee traveeën minder. Er zijn er gelukkig nog vijf over. De armoedige zijgevel dateert dus van dat jaar. Het pand van Bakker Bart aan de overkant in de Telefoonstraat (vroeger het Babyparadijs), een ontwerp van Jan Mulders, werd ook in 1959 gebouwd.

Over het monument

Heuvelstraat 87-89
5038 AC  Tilburg