Houtloods - Gebouw 41

Houtloods gebouwd in 1867 als algemeen magazijn. Het was een van de eerste gebouwen van de NS-werkplaats en daarom is het een belangrijk gemeentelijk beschermd industrieel monument in de Spoorzone.

Deze loods heeft één bouwlaag in originele rode baksteen onder een zadeldak. De langsgevel aan de Burgemeester Brokxlaan heeft veertien traveeën met getoogde deuropeningen waarin oorspronkelijk dubbele houten deuren waren geplaatst. Een deel van deze deuren was uitgevoerd in latwerk met daartussen spleten om in ventilatie te voorzien. Het metselwerk van de oostelijke kopgevel met de verdeling in drie beuken met lisenen en langs de dakrand een klimmende tandlijst is ook origineel. In de nok is een groot rond venster met twaalf ruiten in een gietijzeren kozijn aangebracht. Het dak heeft nog de houten draagconstructie die rust op de muren. De overheid was de opdrachtgever in het kader van de Wet op de aanleg van de Staatsspoorwegen; we herkennen de toenmalige architectuurstijl. Na het gereedkomen in 1869 is dit gebouw overgedragen aan de particuliere Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

In 2014 is dit monument volgens ontwerp van architect Thomas Bedaux gerestaureerd en aangepast. Dit historische gebouw is nu als restaurant toegankelijk.

Over het monument

Burgemeester Brokxlaan 1041
5041 RP  Tilburg