IJzerstraat 3-7

Dit gebouw, een voormalig pakhuis-kantoor, is tussen 1915 en 1919 in drie fasen in eclectische stijl gebouwd. Het ontwerp is van de architectencombinatie Jan van Teeffelen (Rotterdam) en P. de Nijs (Bergen op Zoom). Koopman Piet Smits was de opdrachtgever, het is een rijksmonument.

Het pakhuis is opgetrokken uit rode machinale baksteen en heeft een plat dak. De voorgevel is in totaal twintig traveeën breed en is door pilasters in drieën gedeeld. De rechtervleugel is het oudst, de linkervleugel is onderkelderd, wat aan de buitenkant te zien is aan de vijf kelderlichten. Ook heeft deze vleugel een overbouwde poort naar huizen in de Willem II-straat. In de tweede bouwlaag van het rechtse pand bevinden zich de directievertrekken. Dit is te zien aan het fraaie glas-in-lood in de ramen.

De gevel wordt boven afgesloten door een zandstenentandlijst en een zware uitkragende kroonlijst, die boven de zijvleugels als een timpaanbekroning is uitgevoerd. Daaronder, tussen de tweede en derde bouwlaag, bevindt zich over de drie panden het grootste tegeltableau van Tilburg met de tekst: “verzending naar alle werelddelen stoffenbeurs der Tilburgse textielnijverheid Piet Smits en Co in wollenstoffen”. Piet Smits woonde tot 1917 in de Willem II-straat op huisnummer 34. Hij kocht de nummers 36 en 42 om zijn pakhuis erachter te kunnen bouwen. Het ging hem blijkbaar goed, want hij liet voor zichzelf door dezelfde architecten in 1917 een kapitale villa bouwen op Koningshoeven nummer 66.

Over het monument

IJzerstraat 3-7
5038 BN  Tilburg