Jan Aartestraat 23-27, woningen

Een halfvrijstaande huizenrij van 1905 die als gemeentelijk monument sinds 2012 gelegen is binnen het rijksbeschermde stadsgezicht Stadskern Tilburg.

De drie woningen liggen direct aan de smalle straat, links grenzend aan een portiek met hoogspanningsstation onder een groter bouwwerk en rechts aan een afsluitbare parkeerplaats.
Architect (tevens houthandelaar en aannemer) was André Blomjous (1840-1914). Hij behoorde bij de eerste Tilburgse generatie die met het beroep architect te boek stond. Opdrachtgever was zijn schoonzoon H. Janssens Blomjous.
De meest rechtse woning, nr. 23, heeft nog helemaal de originele zesruitsraamindeling en paneelvoordeur met smeedijzeren roosters, bij de twee andere is dat nog maar gedeeltelijk het geval. Het bouwarchief vermeldt niet veel meer dan het aansluiten van privaatputten op de riolering in 1957, zo origineel is alles gebleven.
De huizenrij heeft één bouwlaag van baksteen met natuurstenen elementen. Deuren en vensters worden bekroond met een segmentboogvormige strek, de boogvelden versierd met tegelwerk. Tussen de strekken zijn smeedijzeren krulankers bevestigd. De bloktandlijst wordt afgesloten met een betegelde fries en een uitstekende geprofileerde gootlijst. Het onderste deel van het mansardedak is gedekt met leien, evenals de drie fraaie dakkapellen op het voorschild.
De straat is genoemd naar Jan Aerts (17e eeuw), bekend van een oud verhaal over zijn ‘Jan Aarte-boomke’ nabij de Lanciersstraat.

Over het monument

Jan Aartestraat 23-27
5017 EC  Tilburg