Kapel Missiehuis

De kapel is onderdeel van het Klooster van de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart. Het ‘Missiehuis van 'De Rooi Harten’ zoals het klooster genoemd wordt, is inclusief deze kapel en de kloostermuur beschermd als rijksmonument. De neogotische kapel van het Heilig Hart werd ingezegend in 1897. Architect A.G. de Beer (1844-1898) maakte, samen met de beroemde Nederlandse architect Pierre J.H. Cuypers (1827-1921), het ontwerp en had de leiding bij de bouw.

De kapel was oorspronkelijk bedoeld als openbare kapel met een ingang aan de straatkant. Maar het bisdom verzette zich tegen het openbare gebruik en het ontwerp werd veranderd. De kapel werd met een derde deel ingekort en, verscholen achter het missiehuis, op de eerste verdieping gebouwd. Het koor is daardoor in verhouding met het schip groot en heeft een kathedraalachtige allure. De kooromgang is magnifiek gelaagd en doet met de vier straalkapellen en sacristie denken aan de Franse hooggotiek. Het schip is eenbeukig.

Kenmerken van Cuypers, zoals het gebruik van onbewerkte baksteen, de met verf gekleurde rand langs het gewelf met kruisribben, de imitatie van natuursteen door middel van bepleistering, zijn allen in de kapel te vinden. De kerk is kleurrijk beschilderd door Alphons Damen. Het Heilig Hartbeeld neemt, in het licht gezet door omringende vensters, een prominente plaats in boven het hoogaltaar (Van der Geld). Het originele smeedijzeren koorhek is van Braat en de kruiswegstaties (1923) zijn van Wijnand Geraedts.

Over het monument

Bredaseweg 204
5038 NK  Tilburg