Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood

De kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood is sinds 2014 een rijksmonument. Giften van de Tilburgse bevolking hebben de bouw mogelijk gemaakt. De kapel OLV ter Nood staat wat verscholen in het centrum van Tilburg.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd aan Maria beloofd voor haar een kapel te bouwen, als Tilburg redelijk ongeschonden uit het oorlogsgeweld zou komen. De kapel is met kleine giften (fl. 137.000,-) en sieraden gefinancierd. De kapel werd eerst tijdelijk gevestigd in een voormalige synagoge aan de Zomerstraat. In 1964 is de nieuwe kapel ingezegend door Mgr. Bekkers. Binnen staat een prachtig 15de eeuws Rijnlands Mariabeeld met Kind, aanvankelijk gekroond met gouden kronen gemaakt van de geschonken sieraden. Toen het beeld gestolen en later weer teruggevonden werd, waren deze kronen echter verdwenen.

In 2012 werd de kapel genomineerd als een van de vijf meest levende oorlogsmonumenten in Brabant. In een vitrine ligt een gedenkboek waarvan dagelijks een bladzijde wordt omgeslagen. Er hangt ook een herinneringsplaquette aan Coba Pulskens. Architect Jos Schijvens ontwierp dit moderne asymmetrische gebouw. In de noordgevel een schitterend glas-in-betonraam van Daan Wildschut. Maria beschermt in het tafereel de burgers van Tilburg tegen het oorlogsgeweld (de vuurspuwende draak).

Over het monument

Kapelhof 6
5038 AS  Tilburg