Kerk Margarita Maria Alacoque, Ringbaan West 300

De kerk van Ringbaan West uit 1922 is een rijksmonument en ontworpen door architect H.C. Bonsel. Ook deze kerk zal een andere bestemming moeten  krijgen. Met de pastorie no. 302 ook rijksmonument en de omliggende voormalige scholen en kloosters vormt het geheel een bijna uniek en prachtig “katholiek ensemble”.

Architect Bonsel ontwierp de kerk in de meest eenvoudige vormen, opgetrokken in romaniserende en expressionistische baksteenvormen, typerend voor het interbellum. De oorspronkelijk geplande houten kap kreeg een ijzeren vakwerkconstructie, om het hoge paraboolvormige gewelf in het schip aan te kunnen brengen. 
De architect gebruikte de heilige, symbolische getallen 7, 5, en 3. Om het getal 7 tot zijn recht te doen komen, is de ruimte in zeven traveeën verdeeld. Het priesterkoor vertoont een vijfhoek, waarmee naar de vijf wonden van Jezus wordt verwezen. Drie trappen vormen de ingang naar het heiligdom, dat drie deuren opent onder een zuilengalerij, in drie vakken verdeeld. Deze wordt bekroond door een loggia, die verwijst naar de éne God. Boven de zijingangen zijn mozaïeken aangebracht van Piet Gerrits en Frans Mandos. De devotiekapel heeft een prachtig mozaïek van Gerrits. 
De kerk is rijksmonument, een voorbeeld van een katholieke volkskerk uit de tijd tussen de wereldoorlogen. In het interieur zijn prachtige ramen, ontworpen door Albert Verschuren (uitgevoerd door P. Clijsen) en Jan Dijker. Twaalf  Apostelbeelden sieren de pilaren. De zetels, krukken en bloemtafels zijn door de bekende architect H.J. Kropholler ontworpen. 

 

Over het monument

Ringbaan West 300
5025 VB  Tilburg