Kerkhof Bredaseweg

In 1887 vond op initiatief van pastoor van der Lee de aanbesteding plaats van het neogotische ijzeren hek met bakstenen pilaren. Architect Jos. Donders ontwierp het, A van de Schoot leverde het ijzeren hekwerk, L. Petit de hardstenen onderdelen en A. Simons verzorgde het graaf- en metselwerk. Het is een rijksmonument.

De heiligenbeelden rond de begraafplaats zijn hier wel de blikvangers. Het kerkhof is onder Burgemeester M. van Dooren in 1810 aangelegd. Tot dan toe was het de gewoonte om de doden in of rond de kerken te begraven. Maar omdat de kerkhoven overvol raakten en uit het oogpunt van hygiëne kwam er een verbod om te begraven binnen de bebouwde kom. Er werd een nieuwe plaats gevonden in ‘De Schijf’, de plaats waar de begraafplaats nu ligt. Hier hield toen de stad op. In 1887 werd het hek met pilaren gebouwd en kregen twintig beelden, geschonken door de parochianen, een plaats op de pilaren.

Door de aanleg van de Noordhoekring in 1972 dreigden de beelden uit het stadsbeeld te moeten verdwijnen. Professor Harry van den Eerenbeemt heeft met zijn actie ‘Heiligen gaan niet naar de hel’ deze beelden gered. Ze staan nu in volle glorie de Bredaseweg en een stukje van de Noordhoekring te sieren. De heilige Franciscus heeft door een verdraaide lantarenpaal het licht van boven gekregen.

Over het monument

Bredaseweg 45
5038 NA  Tilburg