KMT-gebouw

Voormalig KMT-pand in 1912 gebouwd naar een ontwerp van architect F.C. de Beer. De opdracht kwam van de vereniging van Paters Capucijnen te Handel. Het heeft daarna nog meer functies gehad. Het is geen monument.

Dit grotendeels eenlaags gebouw staat achter op het terrein van het Capucijnenklooster aan de Korvelseweg. Het is gebouwd als ‘RK. Militairen Vereenigingsgebouw’, later kreeg het de naam Katholiek Militair Tehuis. Je had in Tilburg ook een PMT, aan de Olijfstraat in de Reit. De militairen kregen hier geestelijke verzorging. Er is in de loop der tijd veel aan het KMT-pand verbouwd. In 1913 werd er een schietbaan bijgebouwd die in 1940 overdekt werd. In 1948 werd deze schietbaan omgevormd tot jeugdlokaal. In 1961 kwam er een beheerderswoning boven de ingang bij.

Het gebouw werd ook gebruikt als retraitehuis. Rond 1980 werd het pand omgebouwd tot buurthuis van de wijk St. Anna. Maar het buurthuis verhuist in 1999 naar de Nieuwe Stede. Er komt dan een dierenkliniek in, die er nog steeds in gevestigd is. Een fraaie stijlvol ingerichte kapel maakt onderdeel uit van het gebouw. De Dogmatische Unie is hier gezeteld.(Paterstraat 50) Deze Unie is in 1980 in Tilburg opgericht. Zij opereert binnen de R.K. Kerk maar wil niets weten van de liturgische hervormingen van het tweede Vaticaanse Concilie.

Over het monument

Capucijnenstraat 78
5025 LH  Tilburg