Koning Willem II-kazerne

Het hoofdgebouw van het kazernecomplex is een potentieel monument.

Vanwege toegenomen internationale spanningen nam het 2e Infanteriebataljon Jagers in 1939 deze kazerne in gebruik. Maar in de bezettingsjaren zat er een bataljon van de Ordnungspolizei dat o.a. verzetsstrijders fusilleerde. Er zouden nog wandschilderingen uit die tijd in het gebouw aanwezig zijn. Na de bevrijding in 1944 werden er rekruten verzameld die ingezet werden bij de zogenaamde bevrijding van Nederlands-Indië. Van 1953 tot 1993 waren de Aan- en Afvoertroepen er thuis. Vervolgens werd het complex uitgebreid en ingericht tot een gesloten strafinrichting. Er kwam om het hele complex een ring van hoge hekken. Daarna werd het omgevormd tot een gewone gevangenis, waar vanaf 2009 ook Belgen gedetineerd werden. De sluiting kwam in december 2016 de sluiting, sindsdien staat de PI-Tilburg leeg.

De kazerne is gemaakt naar een standaardontwerp van kapitein der Genie A.G. Boost. Hij is vernoemd naar Koning Willem II die regeerde vanaf 1840 en in Tilburg in 1849 overleed. De kazerne is een middelpunt in het nieuw ontwikkelde Stappegoorgebied. Het karakteristieke hoofdgebouw (zie foto) en enkele achterliggende legeringsgebouwen blijven waarschijnlijk grotendeels gehandhaafd. De oorspronkelijke kazerne wordt immers in de gemeente, vooral vanwege de geschiedenis van Tilburg als garnizoensstad, gekoesterd als ‘potentieel monument’.

Over het monument

Ringbaan-Zuid 500
5026 PA  Tilburg