Lourdesstraat 3

Samen met een voormalige ijzergieterij, pastorie en schoolgebouw aan de Betuwestraat getuigt deze toren nog van een vroeger wijdvertakt rooms-katholiek parochiecomplex.

In de wijk ‘De Hoeven’ werd in 1920 de 13de Tilburgse parochie,‘Onze Lieve Vrouw van Lourdes’ genaamd, opgericht. Een leegstaande ijzergieterij werd noodkerk en aan de Hoevenseweg kwam een pastorie. In 1950 volgde een school in een barak. Rond 1960 ontstond een totaalplan met meer scholen en vervolgens een nieuw eigentijds kerkgebouw met vrijstaande toren. Dit alles rond het eveneens door de Tilburgse architect Jos. Schijvens (1908 – 1966) ontworpen Lourdesplein. De kerk werd in 1965 geopend, maar al in 1988  gesloten en verkocht.

In 2007 brandde de kerk af, maar de 33 meter hoge toren bleef onaangetast. Deze is nu opgenomen in een inmiddels gerealiseerd woningbouwplan, waarbij de Lourdespleinruimte verdwenen is. De beelden van Christoffel en van Maria van Lourdes zijn verhuisd naar de kerk van Broekhoven. In de huidige situatie krijgt de toren door zijn bijzondere vormgeving betekenis als een voor Tilburg uniek ‘landmark’. De toren is zichtbaar vanuit de Piushaven (zie foto) en is betekenisvol voor de buurt als herinnering aan de vroegere bebouwing. Twee nieuwe woningen werden zodanig aan de toren gesitueerd dat die, zeker vanuit het havengebied, goed zichtbaar blijft. De toren is een gemeentelijk monument.

Over het monument

Lourdesstraat 3
5017 AH  Tilburg