Museum De Pont

Spinnerijhal van Thomas de Beer, nu museum De Pont (foto: Hans Biezen).

In 1987 overleed in Tilburg jurist en zakenman mr. J. de Pont. Kort voor zijn overlijden bepaalde hij in overleg met zijn naaste familie, dat een deel van zijn vermogen moest worden aangewend voor het bevorderen van hedendaagse beeldende kunst. De Pont raakte in Tilburg betrokken bij reorganisaties van textielbedrijven. Eén daarvan, de wolspinnerij Thomas de Beer, kon tot zijn grote tevredenheid in 1969 weer gaan draaien. Dat het fabriekscomplex sinds 1992 een belangrijke culturele rol speelt zou hem zeker plezier gedaan hebben.

De voormalige spinnerijhal staat niet op een monumentenlijst maar is wel een mooi voorbeeld van hoe industrieel Tilburgs erfgoed prachtig hergebruikt kan worden. Van Benthem & Crouwel waren de architecten. Zij ontwierpen een nieuwe ingang en herschiepen de fabriek in een juweel van een museum. Men liet de ruimte van de 'textielvloer' intact en ook de wolhokjes zijn bewaard gebleven en nu in gebruik als tentoonstellingsruimte.

Over het monument

Wilhelminapark 1
5041 EA  Tilburg