Nieuwlandstraat 44

Dit pand is het geboortehuis van F.C. Donders, gebouwd in 1808 en een gemeentelijk monument.

Zetel van het RIBW, het Regionaal Instituut Begeleid Wonen. Daarvoor was hier volksuniversiteit Terra Nova gevestigd. Het door deze instelling in 1965 op het achterterrein gebouwde verenigingsgebouw is in 2007 omgebouwd tot huisvesting voor ouderenverzorging. Het pand is een van de oudste gebouwen van Tilburg, gebouwd door winkelier Joh. Donders. Het is het geboortehuis van Prof. F.C. Donders, de bekende oogheelkundige die later in Utrecht furore zou maken.

Op de gevelsteen boven de niet originele voordeur staat in een tekst van Nicolaas Beets (pseudoniem Hildebrand, beter bekend van zijn Camera Obscura) te lezen wanneer Donders geboren is: "Op den 27ste van den Bloeimaand des jaar O.H. MDCCCXVIII werd Franciscus Cornelis Donders in deze woning geboren". In 1818 dus, O.H. staat voor Onzes Heren. Met bloeimaand wordt de maand mei bedoeld. We zien een symmetrische voorgevel met pilasters op de hoeken. De Empirevensters op de begane grond zijn bekroond met neorenaissancistische vazen met guirlandes. Van 1865 tot 1968 was hier de pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente gehuisvest. De Pauluskerk lag sinds 1822 om de hoek in de Heuvelstraat (toen Zomerstraat).  

Over het monument

Nieuwlandstraat 44
5038 SP  Tilburg