Noordhoekring 182

Dit schoolgebouw is in 1930 voor de Hogere Textielschool gebouwd, naar een ontwerp van de bekende Tilburgse architect F.C. de Beer. De bouwstijl, met name van de ingangspartij, is verwant aan de zakelijke expressionistische stroming binnen de Amsterdamse School. Het is een gemeentelijk monument.

Het gebouw heeft een U-vormige plattegrond, telt twee bouwlagen en een kapverdieping. Het pand ziet er vanaf de Noordhoekring massief uit. De voorgevel is streng symmetrisch opgebouwd en heeft zes traveeën aan weerszijden van de ingang. De rechthoekige vensters zijn boven elkaar aangebracht. In 1989 zijn alle fraai gedetailleerde houten kozijnen in de gevel vervangen door te brede, niet geprofileerde kunststof exemplaren. De lage dakkapellen behoren wel tot het originele ontwerp van de Beer.

Het ingangsportaal heeft een vloer ingelegd met mozaïek. Erboven een bronzen plaquette met voorstellingen van de textielnijverheid van beeldhouwer Theo van Delft uit Waalwijk. Deze plaquette is geschonken door oud-leerlingen. Ook de glas-in-lood ramen van glazenier Toon van den Berg uit Dordrecht verwijzen naar de textielsector. In het interieur valt ook hier de monumentale trappartij op, net zoals bij het Odulphuslyceum aan de overkant.

Achter het gebouw lagen de praktijkruimten met textielmachines en een complete fabrieksaandrijving met stoommachine, stoomketel en schoorsteen. In 1966 is de opleiding verder gegaan als Hogere Technische School en die is later verhuisd. Tot 1997 was het gebouw in gebruik als politiebureau en vanaf 2014 is er weer een school in gevestigd: de HAVO-afdeling van Odulphus. Daarvoor werden grote ramen aangebracht in de zijgevel.

Over het monument

Noordhoekring 182
5038 GG  Tilburg