Noordstraat 38-40

Het pand op de hoek van de Noordstraat en de Fabrieksstraat is gebouwd naar een ontwerp van S.G. Barenbrug in de stijl van de Amsterdamse School. Barenburg kreeg ook bekenheid door zijn “Broodbakkerij” in de Aciaciastraat die verwijst naar De Stijl. Deze creatie uit 1925, een gemeentelijk monument, is traditioneler.

Gebouwd als winkelwoonhuis in opdracht van pianobouwer G. Schellekens. Een relatief zeldzame representant van de Amsterdamse School in Tilburg. Het pand is opgetrokken uit baksteen en heeft 3 bouwlagen, op de hoek een zeskantig torentje met koperen tentdak. De horizontale geleding wordt benadrukt door de vorm van de vensterpartijen en de met gevelpannen afgewerkte rand van het platte dak in de Noordstraat. De gevel wordt op de tweede bouwlaag beëindigd met hoekpilasters op hardstenen sierelementen. De eerste bouwlaag omvat een ingangspartij en een winkelpui, waarvan de etalageruiten over de hele breedte doorlopen. De smalle band met bovenlichten is uitgevoerd in glas-in-lood.

In de jaren '80 zijn er studenten in het pand komen wonen. Een dispuut van Olof liet er zijn naam, "Sinn Fein" (=wijzelf) in het glas-in-lood aanbrengen. Dit is ook de naam van een niet onomstreden politieke partij uit Ierland. Nu staat er weer het originele "PIANO’S" vermeld. Wonen Breburg is de eigenaar en er wonen 18 studenten.

Over het monument

Noordstraat 38-40
5038 EJ  Tilburg