Odulphuslyceum

Dit schoolgebouw is in 1930 gereed gekomen. Ontworpen in een strakke, aan de late Amsterdamse School verwante stijl door architect Jan van der Valk (1873-1961). Het is een gemeentelijk monument.

Het gebouw bestaat uit vier haaks op elkaar staande rechthoekige vleugels. Drie van de vier vleugels hebben een plat dak. In 1960 is hier een derde bouwlaag opgezet. De vierde, naar de straat gerichte vleugel, waarin zich de voormalige kapel bevindt, heeft een zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in een machinale baksteen, gemetseld in Vlaams verband. In 1996 is de school aan de achterzijde uitgebreid met een zuidwestvleugel.

Binnen valt de centrale trappartij op met de afwisseling van lichtopeningen en donker siermetselwerk, het smeedwerk en de terrazzo vloeren. Boeiende glas-in-lood ramen met werk van Toon Berg, Luc van Hoek en de Tilburgse glazenier Piet Clijsen. De laatste maakte een groot gedenkraam, dat herinnert aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen ‘Odulphianen’. Op de hoek van het gebouw, naast de begraafplaats, bevindt zich een granieten nis met het beeld van Sint Odulphus. Dit beeld was een geschenk van de oudleerlingen ter gelegenheid van de opening van het schoolgebouw. Het is gemaakt door Albert Verschuuren, zelf ookeen oud-leerling.

De Sint Odulphusschool is in 1899 door pater Superior de Beer in de spreekkamer van het Fraterklooster aan de Gasthuisring gestart. In 1900 werd Mgr. Dr. P.C. de Brouwer de rector. De school verwierf onder zijn leiding in 1912 officiële erkenning als 'gymnasium'. Lange tijd was deze school het enige katholieke jongensgymnasium van het land. De Brouwer was de grote voorman bij de emancipatie van katholiek Brabant. Het op de gevel van de kapel aangebrachte reclamedoek is een storend element in het verder prachtige gevelbeeld.

Over het monument

Noordhoekring 99
5038 GC  Tilburg