Ophaalbrug

Door toekomstige ingrepen aan andere ophaalbruggen over het Wilhelminakanaal zal de zeldzaamheidswaarde van deze brug zeker toenemen, ook zonder beschermde status.

Vanaf 1794 waren er plannen voor een kanaalverbinding met de Maas. In 1910 startte de aanleg van het Wilhelminakanaal. In 1923 volgde de openstelling, waarbij ook de Piushaven in gebruik werd genomen. Die haven boette voor bedrijven al snel aan betekenis in. De zuidelijke arm werd in 1983 gedempt; in 1994 werd de haven gesloten voor beroepsvaart. Het Wilhelminakanaal behield die functie wel. In 2008 werd besloten tot gedeeltelijke verbreding en uitdieping. Dit vanwege toenemend containervervoer naar en van Industriehaven Loven voor klasse IV-schepen, met een nieuwe sluis III naast de oude.

Sluis II wordt vervangen. Na de bouw van de nieuwe ophaalbrug aan de Dr. Deelenlaan worden drie ophaalbruggen aangepast (Waalstraat, Lijnsheike, Heikantsebaan) waarbij gerefereerd wordt aan wat er was. De brug aan de Enschotsestraat valt buiten dat project. De meeste ophaalbruggen waren vrijwel kopieën van elkaar. In 1944 werden ze opgeblazen en na de oorlog in dezelfde stijl herbouwd. Deze brug verbond via de Enschotsebaan het stadscentrum met Berkel-Enschot en werd ‘Bakkerse Brug’ genoemd. Er stond ooit een baksteenfabriek van Stevens (nu woonwagenkamp). Aan de huidige Kapitein Nemostraat stond voor de oorlog een café met speeltuin van ‘De Bakker’.

Over het monument

Enschotsestraat
5013 BC  Tilburg