Reliëf

Het reliëf ‘Apocalyps’ is aangebracht op de westkant van een klooster en is een gemeentelijk. Het kunstwerk flankeert het trappenhuis van het Klooster van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart.

Het 20 meter hoge reliëf is in opdracht van de congregatie, bij gelegenheid van de uitbreiding van het klooster in 1967, in beton uitgevoerd door priester-kunstenaar Egbert Dekkers (1908-1983). Deze studeerde monumentale kunsten aan de Rijksacademie in Amsterdam. Dekkers heeft eerst in tempex een negatieve vorm gemaakt, om deze daarna in beton te kunnen gieten. Na uitharding zijn de verschillende delen tot één geheel samengebracht.

Het kunstwerk verbeeldt een passage uit het Bijbelboek Openbaring ofwel Apocalyps, dat vertelt over het einde der tijden. Dan zal de strijd tussen goed en kwaad gestreden worden en God het laatste oordeel vellen. Centraal staat het visioen van de vrouw: "En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren". De vrouw overwint het kwaad, zoals Maria ook Jezus de Messias heeft gebaard tot verlossing van de wereld. Met de vrouw van de Apocalyps heeft Dekkers op adequate wijze de patrones van de congregatie geëerd.

Over het monument

Sint Oloflaan 1
5037 EP  Tilburg