Ringbaan West 271-273

Deze apotheek (273) en dit woonhuis (271) werden in 1953, respectievelijk 1955 gebouwd in opdracht van apotheker J.W. van Nunen.  

Op de bouwtekening van het woonhuis wordt ook gesproken over de bouw van ‘een chemisch farmaceutische fabriek’. Die werd gerealiseerd in de kamer aan de zuidgevel van het woonhuis. In deze fabriek werden pillen gedraaid, poeders gevouwen en capsules gemaakt. Er was ook een laboratorium. De beide panden werden door de Tilburgse architect Ir. G. Beekers ontworpen. Van zijn hand  zijn ook het naastgelegen woonhuis op nr. 269 (1955) en de vier woningen (nrs.10 t/m 16) om de hoek aan de Burgemeester Mutsaersstraat (1954).

In de symmetrisch opgebouwde voorgevel van het woonhuis vallen de horizontale banden van travertin op evenals de zuilen rond de voordeur die het er boven gelegen balkon dragen. Ook   de sober vormgegeven dakkapel trekt aandacht. Aan de achterkant zien we nog een markant torentje met smeedijzeren windvaan. Via dit torentje kon de apotheker vanuit zijn slaapkamer zonder zijn gezin te storen in de nacht rechtstreeks de apotheek bereiken. Ook in de gevels van de apotheek zien we travertinbanden. De beide panden zijn op de gemeentelijk monumentenlijst geplaatst met name omdat ze, en vooral de apotheek, in de voor Tilburg zeldzame stijl van de Bossche School gebouwd zijn.

Over het monument

Ringbaan West 271-273
5037 PD  Tilburg