Rioolgemaal

Dit gemeentelijk monument aan de oever van het Wilhelminakanaal vormt de bovenbouw voor het rioolgemaal van de voormalige rioolwaterzuivering. Het is ontworpen in 1936 door de dienst Publieke werken van de gemeente Tilburg.

Dit kleine gebouw is heeft architectuurhistorische waarde als een gaaf voorbeeld van expressionistische en nieuw-zakelijke bouwkunst toegepast bij straatmeubilair. Daarnaast is het pand typologisch zeldzaam als een van de weinig overgebleven gebouwen met deze functie. Het pand heeft een strakke vormgeving en is opgetrokken uit deels geglazuurde baksteen in verschillende kleuren en gemetseld in diverse verbanden. Opvallend zijn de verdiepte voegen. De halfronde muur aan de noordwestzijde is aan de bovenzijde afgewerkt met een rollaag welke op zes plaatsen doorbroken wordt door een baksteen kolom. Op deze kolommen rust een betonnen dakplaat. Dit gedeelte wordt afgesloten met een stalen deur.

Het rechthoekig deel is hoger opgetrokken dan het halfronde deel. In het midden van de gevel is een dubbele stalen deur geplaatst met daarnaast aan de bovenkant glazen bouwstenen boven een lekdorpel van geglazuurde tegels. De latei boven de deur en ramen is van beton. Aan de achterkant van het pand is een brede strook met glazen bouwstenen onder een strek geplaatst. Onder het gebouw bevinden zich betonnen kelders.

Over het monument

Lovensekanaaldijk 107
5013 BJ  Tilburg