Rooi Pannen

In 1911 kreeg Jan van der Valk van Dr. Ahaus (vandaar de naam van de straat) van de Engelse St. Joseph congregatie van Mill Hill opdracht voor het ontwerp van een klooster. Het is in 1914 gebouwd en kreeg vanwege het dak al snel de naam Rooi Pannen. Het is een gemeentelijk monument.

Dit mooi bewaard gebleven neogotisch studiehuis, zoals het vroeger heette. is opgetrokken uit lange bakstenen gevels. Op de hoeken zien we torens boven de langgerekte daken uitsteken. De gevels zijn vooral door de ritmische herhaling van ramen onder de dakgoot horizontaal geleed. Ook zijn ze symmetrisch ingedeeld. We zien een herhaling van taferelen, een groot spitsboogvenster op de begane grond, daarboven drie gelijke zesruitsramen en daar weer boven, in het dak, een grote driehoekige dakkapel. Dit gevelfragment wordt aan beide zijde beëindigd door zinken hemelwaterafvoeren.

De strengheid van het ritme wordt enigszins verzacht door de spitsbogige ramen een enkele keer te vervangen door twee gelijke rechte ramen. Het gebouw functioneerde tot 1973 als klein seminarie, een priesteropleidingvoor jongeren van middelbare schoolleeftijd. In datzelfde jaar wordt het onder de naam Rooi Pannen in gebruik genomen als schoolgemeenschap voor ondernemersonderwijs. In 1997 werd het gebouw gerestaureerd en uitgebreid tot hotelschool. In Goirle staat een middelbare school die de naam Mill Hill heeft overgenomen.

Over het monument

Dr. Ahausstraat 1
5042 EK  Tilburg