Schakelstation

Dit elektrische onderstation voorziet een deel van transformatorhuisjes in de stad van elektriciteit. Het is aangewezen tot gemeentelijk monument. Het is een gesloten industrieel gebouw uit 1955 dat bestaat uit twee grote bouwvolumes in baksteenarchitectuur, met speklagen en platte daken met uitkragende dakranden. Architect George Hamerpagt tekende het ontwerp in opdracht van de PNEM (Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteits Maatschappij).

Het hoogste bouwdeel, met buitenmuren die verdeeld zijn in drie en vijf traveeën, huisvest de hoogspanningsschakelinstallaties voor zowel 50kV als 10kV. Opvallend zijn de betonnen omrandingen van de vensters en deuren. In het lagere bouwdeel met bordes en ventilatie-unit op het dak zijn een drietal grote transformatoren ondergebracht. Deze brengen de spanning van de aangevoerde elektriciteit terug van 50kV tot 10kV, geschikt voor de transformatorhuisjes in de stad.

Vanaf de bouw was de PNEM de leverancier van elektriciteit en het GEB (Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf) Tilburg verzorgde via de transformatorhuisjes de distributie naar de huizen en bedrijven. Daarom waren de namen van PNEM en GEB (de laatste helaas verwijderd) in de bovenlichten van de twee toegangsdeuren aangebracht. Het gebouw is nu in beheer bij ENEXIS. De wapenschilden op de zuilen van het toegangshek verwijzen naar de historie.

Over het monument

Lange Nieuwstraat 168
5041 DJ  Tilburg