Sint Ceciliastraat 28, vm. cartonnagefabriek

Het gebouw heeft zijn ingang in de St. Ceciliastraat maar zijn opvallendste gevel hier links aan de Elzenstraat. Het is geen monument.

De oudste gegevens van dit pand die we in het bouwarchief aantreffen dateren van 1907 toen de firma Dohle en Co. hier een ‘Schoen en Cartonnagefabriek’ liet bouwen. Bij de vergunning zien we alleen een tekening van de achtergevel met de naam van architect C.F. van Hoof. Op een rioleringstekening van 1914 verschijnt voor het eerst de naam van H.G. Hagenaar als opdrachtgever en cartonnagefabrikant op het toneel dat deze pas in 1953 zal verlaten. Ondertussen zijn er tal van verbouwingen aan de fabriek verricht waarbij verschillende architecten werden ingeschakeld waaronder C.P.A. van Herk, maar ook deze architecten leverden geen duidelijke tekeningen af. In 1953 trekt  Installatiebureau Matthijsen & Van Santen in het gebouw met wat verbouwingen waarbij Constant Panis architect is. Nu is de firma  iEar’ die o.a.geluidsapparatuur verkoopt in het pand gevestigd.

We zien een interessant gebouw met een aandachttrekkende gevel aan de Elzenstraat die hoger is gemaakt dan de achterliggende werkplaats met magazijnen nodig had. De aan de bovenzijde enigszins gebogen gevel werd afgedekt met zwarte gevelpannen en aan de rechterzijde geflankeerd door een hoge  fraaie schoorsteen, die gepubliceerd werd in de schoorsteenklassieker ‘Fabrieksschoorstenen’ van Arjen Bernard.

Over het monument

Sint Ceciliastraat 28
5038 HA  Tilburg