Sint Josephstraat 40

Dit gemeentelijk monument, een voormalig koffiehuis, is in 1870 gebouwd op de resten van een afgebrand huis.

Bij dit eenlaags pand, met een voor Tilburg zeldzame klokgevel, staat de noklijn van het dak loodrecht op de straat. De gevels zijn opgetrokken in een genuanceerde handvormsteen. De voorgevel en de linkerzijgevel zijn gepleisterd. Het zadeldak is belegd met Oudhollandse pannen, en de kap is beschoten met riet. De ramen aan weerskanten van de voordeur zijn voorzien van luiken met bijbehorende ijzers.

Opvallend is de indeling van het huis. Een grote ruimte aan de straatkant, vroeger de koffiekamer, nu de kapsalon. Hierachter de woonkamer met opkamer en kelder. Aan de achterkant de keuken met schouw en (vroeger) twee bedsteden. De keuken is vermoedelijk gespaard gebleven bij de brand van 1870.

Ooit was dit pand een boerderij, daarna een koffiehuis dat bekend stond als café ‘In Den Hoed’. Op de top van de klokgevel stond toen een hoed. In 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog vestigde kapper Heerkens hier zijn kapsalon. Zijn zoon Huub nam deze later over, en nu zit Huubs dochter Mariëlle in de zaak. Er is dus al meer dan honderd jaar lang een kapperszaak Heerkens in deze straat.

Over het monument

Sint Josephstraat 40
5017 GH  Tilburg